FORGOT YOUR DETAILS?

Η Γερμανική γλώσσα είναι η κύρια γλώσσα 82 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Γερμανία και 8 εκατομμυρίων στην Αυστρία αλλά και στα δύο τρίτα της Ελβετίας. Συνολικά υπάρχουν 96,389,702 σε όλον τον κόσμο. Είναι κατά πληθυσμό: η δεύτερη ομιλούμενη μετά τα Ρωσικά (150 εκατομμύρια ομιλητές στην Ευρώπη) και η τρίτη διδασκόμενη γλώσσα (στην Ευρώπη) μετά τα Αγγλικά και τα Γαλλικά. Τέλος, είναι μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πηγή Βικιπαίδεια

Γερμανικά

Γερμανικά για παιδιά ηλικίας 4 – 5 ετών.

Το πρόγραμμα αποτελεί μία εισαγωγή στη γλώσσα και βασίζεται στο δημιουργικό παιχνίδι, τα παραμύθια, το τραγούδι (chants, rhymes), την κίνηση, το θεατρικό παιχνίδι και τις χειροτεχνίες. Τα παιδιά μαθαίνουν χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις τους.

Επίσης, τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν το Αγγλικό αλφάβητο, τα χρώματα, τους αριθμούς και το βασικό λεξιλόγιο από το άμεσο περιβάλλον τους μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες.

Όλη η διδασκαλία γίνεται στα αγγλικά από εξειδικευμένους καθηγητές στη διδασκαλία μικρών και πολύ μικρών σπουδαστών, σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες και ασφαλές περιβάλλον και στα πρότυπα ξενόγλωσσων νηπιαγωγείων.

Στόχος των προγραμμάτων προσχολικής ηλικίας είναι:

 • Η κοινωνικοποίηση και η αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά και τους δασκάλους
 • Η ενθάρρυνση των κοινωνικών δεξιοτήτων, της υπεύθυνης συμπεριφοράς και του αλληλοσεβασμού μέσω του ομαδικού παιχνιδιού
 • Η καλλιέργεια της συναισθηματικής ανάπτυξης μέσω της συνεργασίας, της απόκτησης μιας θετικής εικόνας του παιδιού για τον εαυτό του, καθώς και μέσω της ανάπτυξης αμοιβαίων σχέσεων εμπιστοσύνης και προσωπικής ανεξαρτησίας
 • Η σωστή συμπεριφορά απέναντι στη μάθηση: Οι μαθητές μαθαίνουν να ακούν τις οδηγίες και να εστιάζουν σε κατευθυνόμενες δραστηριότητες με σκοπό την ανάπτυξη της προσοχής τους
 • Η εξοικείωση με την αγγλική προφορική γλώσσα μέσω αλληλεπίδρασης στην τάξη και μέσω προσχολικών τραγουδιών
 • Η ανάπτυξη βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων
 • Η εκμάθηση λεπτών κινητικών ικανοτήτων

Γερμανικά για παιδιά ηλικίας 6 – 8 ετών.

 

Τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν το αλφάβητο, το βασικό λεξιλόγιο από το άμεσο περιβάλλον τους και τις δομές της γλώσσας μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες. Η μέθοδος περιλαμβάνει συνδυαστικά διάφορα εκπαιδευτικά μέσα ώστε τα παιδιά να κατακτήσουν τη γλώσσα σαν να είναι η μητρική τους.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν συνδυαστικά:

 • Εμπλουτισμό του γνωστικού πεδίου ων μαθητών μέσα από τη γνωριμία με τον κόσμο γύρω τους (CLIL:Content & Language Integrated Learning)
 • Χρήση έντυπου και ηλεκτρονικού βιβλίου
 • Χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας σε ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον
 • Ειδικά διαμορφωμένα μαθήματα Phonics για σωστή εκμάθηση προφοράς
 • Πλήρως διαδραστικό τρόπο διδασκαλίας
 • Μοναδικό σύστημα εκμάθησης βασικών κανόνων προγραμματισμού και ρομποτικής, επίλυσης προβλημάτων λογικής και διασκέδασης – Bee Bot

Γερμανικά για παιδιά ηλικίας 9 – 16 ετών

Οι μαθητές γνωρίζουν συστηματικά την Γερμανική γλώσσα μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον που εμπνέει τη μάθηση!

Τα μαθήματα γίνονται  αποκλειστικά  στην Γερμανική γλώσσα χρησιμοποιώντας σύγχρονη βιβλιογραφία με θεματολογία ανάλογη της ηλικίας των μαθητών. Οι εκπαιδευτικές σειρές που χρησιμοποιούμε συνοδεύονται από πλούσιο ψηφιακό υλικό, στο οποίο έχει πρόσβαση ο μαθητής στο σχολείο και στο σπίτι μέσα από ασφαλή διαδικτυακή πλατφόρμα (online workbooks, games and extra activities).

Το πρόγραμμά μας έχει ως στόχο:

 • τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών
 • τη βελτίωση της ικανότητας της γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
 • τη βαθιά κατανόηση της γλώσσας
 • την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μαθητών
 • τον εμπλουτισμό των γενικών τους γνώσεων μέσα από ειδικά διαμορφωμένο CLIL (Content &Language Integrated Learning) εκπαιδευτικό υλικό, βασισμένο στη ζωή και τον πραγματικό κόσμο
 • τη γνωριμία τους με τις επιστήμες μέσα από τη διερευνητική μάθηση που προσφέρει το STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) με μέσο την αγγλική γλώσσα
 • την ανάπτυξη των δεξιοτήτων παρουσίασης και ρητορικής (Presentation & Debate Skills) μέσα από Projects

Τμήματα Πιστοποιήσεων

Τμήματα προετοιμασίας εξετάσεων των μεγαλύτερων και διεθνώς αναγνωρισμένων φορέων πιστοποίησης γλωσσομάθειας με εγγυημένη επιτυχία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια σπουδών στο Κέντρο εκπαίδευσης Σκάλκου, οι μαθητές διατηρούν υψηλό επίπεδο γλωσσομάθειας μέσα από τη συνεχή ενασχόλησή τους με τη γλώσσα, κάνοντας τη διαδικασία της πιστοποίησης έναν πραγματοποιήσιμο στόχο και όχι μια μονότονη και αναγκαστική διαδικασία.

Οι πιστοποιήσεις έρχονται με απόλυτα φυσικό τρόπο ως μέρος του προγράμματος σπουδών, εστιάζοντας στις δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχία στις εξετάσεις και που οι μαθητές έχουν καλλιεργήσει και αποκτήσει κατά τα προηγούμενα έτη.

Ταυτόχρονα με τη μέθοδο του Κέντρου εκπαίδευσης Σκάλκου και τη συστηματική προετοιμασία όλων των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τις πιστοποιήσεις της αγγλικής γλώσσας, όλα τα τμήματα προετοιμασίας εξετάσεων περιλαμβάνουν:

 • Πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις δεξιότητες της πιστοποίησης
 • Επιπλέον ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ χωρίς χρέωση
 • Συνεχόμενη προσομοίωση εξετάσεων και εντατική παρακολούθηση του επιπέδου του μαθητή.
TOP